Tietosuojakäytäntö / GDPR

Tmi Tarja Mustonen (1280941-3)
Niinilahdentie 52
83960 Koli


Tietosuojakäytäntö / GDPR


REKISTERINPITÄJÄ

Tmi Tarja Mustonen (1280941-3)
Niinilahdentie 52
83960 Koli


REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Tarja Mustonen
Sähköposti: info@nokkosnuttu.fi
Puhelinnumero: +358 40 569 7083


REKISTERIN NIMI

Nokkosnuttu.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri.


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Nokkosnuttu.fi verkkokaupan asiakkaaksi tai ostanut Nokkosnuttu.fi verkkokaupasta tavaraa.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Tmi Tarja Mustosen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Tmi Tarja Mustosen toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Tmi Tarja Mustosen omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tmi Tarja Mustonen saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita.

Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Tmi Tarja Mustosen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Tmi Tarja Mustosella on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Nokkosnuttu.fin asiakaspalveluun, sähköpostitse info@nokkosnuttu.fi tai rekisterin hoitajalle.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot


TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Tmi Tarja Mustosen käytössä, paitsi Tmi Tarja Mustosen käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Tmi Tarja Mustosen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Tmi Tarja Mustosen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.


REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee salasanalla suojatulla palvelimella.


GDPR dokumentaatio

Rekisterinpitäjänä toimii Tmi Tarja Mustonen. Yhteydenotot tapahtuvat pääsääntöisesti nokkosnuttu.fi  sivustolla olevan lomakkeen välityksellä.

Keräämme asiakkaista asiakasrekisteriä, jossa tietoina ovat: nimi, sähköposti, puhelinnumero, tilaustiedot. Rekisterinpidon tarkoituksena on kaupankäynnin mahdollistaminen.

Emme luovuta tietoja EU:n ulkopuolelle. Tietoja käsitellään yhdessä eshopper-operaattorin kanssa.

Asiakasrekisteri on suojattu tietoteknisin toimenpitein.